Journée de commémoration nationale

JJournée de commémoration

Journée de commémoration nationale

OPGEPASST: Fir den nationale Commemoratiounsdag de 17. Oktober 2020, ass d’Mass de 17. Oktober um 11:00 Auer zu Konsdref!
Mir si vun opmierksame Bierger drop higewise ginn, datt am Luxemburger Wort an der Rubrik Glaube&Leben vun haut (9. Oktober 2020) steet, d’Mass wier den 10. Oktober.

 

Des articles de la même catégorie

PAP A GIERENS

PAP A GIERENS

Plan d’aménagement particulier (PAP) «A Gierens» à Consdorf     Documents: 2020_09_18_PAP_A Gierens_COVER 2020_09_18_PAP_A Gierens_Partie écrite 2020_09_18_PAP_A Gierens_Partie graphique C_1_Extrait cadastral C_2_Plan_perimetre_pap C_3_Plan topographique...

lire plus